]> Mediawave > SOAP

SOAP

SOAP is een W3C standaard en staat voor Simple Object Access Protocol. SOAP is een standaard om web services mogelijk te maken. Het is tevens ook de standaard die voor Microsoft .NET gebruikt wordt. SOAP maakt gebruik van HTTP om kleine brokjes XML over en weer te sturen. Dit maakt het mogelijk dat applicaties met elkaar kunnen communiceren.