]> Mediawave > PHP 5

PHP 5

PHP 5 is de nieuwste versie van PHP. Met de komst van PHP 5 is PHP eindelijk een volwaardige object georiënteerde programmeertaal geworden. Verder biedt PHP 5 dankzij libxml een betere ondersteuning voor XML, XSL, XPath en DOM.