]> Mediawave > Javascript

Javascript

Javascript is een scripting taal afgeleid van ECMAScript. Javascript wordt uitgevoerd door de web browser. Zodoende kunnen HTML pagina's interactief gemaakt worden.