]> Mediawave > DOM

DOM

DOM is een W3C standaard en staat voor Document Object Model. Het Document Object Model omschrijft een methode waarop HTML, XHTML of XML documenten in het geheugen worden geladen zodat ze programmatisch benaderd kunnen worden.